Kei Lekker Tafelen

In oktober 2019 is de werkgroep Kei Lekker Tafelen succes vol van start gegaan. Iedere twee weken wordt voor eenzame burgers door vrijwilligers een verse maaltijd bereid. De kosten worden tegen de kostprijs van de ingrediënten in rekening gebracht aan de deelnemers. Hiermede wordt gestimuleerd dat er gezond wordt gegeten door de doelgroep. Doch tevens dat de deelnemers uit hun isolement worden gehaald, elkaar ontmoeten en samen gezelligheid ervaren. Op deze wijze wordt beoogd de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verhogen.