Optreden De Gouden mix

Op vrijdagmiddag 13 oktober verzorgde de werkgroep Zorg & Welzijn Lage Mierde een gezellige middag voor iedereen.

Het Tilburgse Theaterkoor “De Gouden Mix” is een vereniging van enthousiaste senioren, die met muzikale voorstellingen, bewoners en bezoekers van zorginstellingen en leden van allerlei seniorenorganisaties een gezellige middag bezorgen. Het geweldige enthousiasme, dat de leden uitstralen staat borg voor schitterende uitvoeringen.

De premières op vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2022 waren zeer succesvol. Onze bezoekers en met name de vertegenwoordigers van vele organisaties hebben zich positief uitgelaten over de voorstelling. Het gevarieerde liedjesprogramma, waarvan vele meezingers, de tekstgrappen en het toneelspel zorgden voor vele applausmomenten en complimenten.

Locatie:

De Ster in Lage Mierde

Tijd:

Aanvang is 14.00 uur. (duur ongeveer 2 uur)

Voor meer informatie kun je ook kijken op hun website:
https://degoudenmix.nl/